Ulotki informacyjne

W tym dziale umieściłem wszystkie oryginalne ulotki informacyjne do produktów pszczelich stworzone przez profesora Ryszarda Czarneckiego.

Zawierają one częstokroć unikalną wiedzę profesora o stworzonych przez niego produktach.

Z mojego punktu widzenia jako wieloletniego obserwatora , wiedza ta była często osiągana poprzez liczne badania naukowe i aplikacyjne produktów na krakowskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Farmakodynamiki a także w wybranych salonach kosmetycznych , oraz bezpośrednio od stosujących te produkty klientów, którzy zwracali się o poradę do profesora Czarneckiego, jako krajowego konsultanta do spraw apiterapii w Ministerstwie Zdrowia .

Produkty są nadal dostępne na stronie internetowej Arria.pl w niezmienionej oryginalnej formie opracowanej przez profesora Ryszarda Czarneckiego.